Thuisgeleverd binnen 1 tot 3 werkdagen Gratis verzending vanaf € 49 (tot 59 kg)* Gratis retourneren Ophalen in > 200 winkels

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor professionele kopers

AVEVE BV

Maatschappelijke zetel: 

Aarschotsesteenweg 84, 3012 Leuven 

Bereikbaarheid: 

maandag – vrijdag van 9u tot 17u

Telefoonnummer:  

0800 18 380

E-mailadres:

servicedesk.retail@aveve.be

Klantendienst: 

via het contactformulier

BTW:

BE 0403.552.464

Deze website wordt beheerd door Aveve BV. De gebruiksvoorwaarden van deze website kan u hieronder in detail terugvinden. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bent u het niet eens met deze gebruiksvoorwaarden? Dan vragen we u om de website te verlaten.  

1. De inhoud van de website  

Aveve stelt de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Echter, Aveve kan niet garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook staan we niet in voor eventuele fouten of storingen in de werking van de website.   Voor zover wettelijk toegestaan, zijn Aveve en de bedrijven die aan haar verbonden zijn en diens directieleden en werknemers, niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de website. Hetzelfde geldt voor bezoekers van andere webpagina’s, die aan de website gekoppeld zijn.   Aveve is dus niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit onder andere:    

 • handelingen die ingegeven zijn door informatie die u vindt op de website, zoals, doch niet beperkt tot: informatie over de producten;  
 • storingen in het gebruik van de website, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software;   
 • onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie;  
 • het gebruik van websites, waarop u via een link op onze website terechtkomt;  
 • inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze website.   

2. Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren toe aan Aveve of aan de bedrijven die aan Aveve verbonden zijn. Of ze werden opgenomen met de toestemming van de respectieve eigenaars. Die intellectuele eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en/of merkrechten op alle teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en andere materialen waar een intellectueel eigendomsrecht op zou kunnen bestaan.   Het is verboden om geheel of delen van de inhoud van deze website te gebruiken, zonder dat u daarvoor expliciete en schriftelijke toestemming kreeg van Aveve. U mag, na de verkregen toestemming,  informatie van de website enkel overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een gedeelte van de website printen, downloaden of verspreiden. Opgelet: u bent wel verplicht om in alle kopieën de volgende vermelding op te nemen: “Copyright©Aveve. Alle rechten voorbehouden”. Twijfelt u of uw gebruik van de informatie aan deze voorwaarde voldoet? Mail uw vraag dan naar legal@arvesta.eu.   

3. Externe links 

Deze website linkt naar andere webpagina’s, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. Aveve heeft niet noodzakelijk een band met deze sites of met de eigenaars ervan. Wij zijn dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere webpagina’s, noch voor de informatie die u erop vindt.    

4. My Aveve –account, - klantenkaart en -loyaltyprogramma 

Elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar kan gratis en zonder enige aankoopverplichting My Aveve-klant worden om te kunnen genieten van de voordelen van het My Aveve-loyaltyprogramma. My Aveve-klant worden, kan op twee manieren:   

 • Door op de website een My Aveve-account aan te maken, hieraan is dan een digitale klantenkaart gekoppeld.  
 • Door in een fysieke Aveve winkel een My Aveve-klantenkaart aan te vragen. Deze fysieke klantenkaart kan u vervolgens op de website registreren door een My Aveve-account aan te maken. Deze online registratie zorgt ervoor dat uw fysieke klantenkaart gekoppeld is aan uw digitaal My Aveve-account.  

De My Aveve-klantenkaart kan worden gebruikt in onze online webshop en in alle Aveve-winkelpunten.    De voordelen van de My Aveve-klantenkaart worden toegekend onder de vorm van punten per aankoopschijf in overeenstemming met de aankondigingen in het winkelpunt. Bepaalde artikels kunnen recht geven op extra punten.   Om te genieten van de voorziene voordelen, moet de My Aveve-klantenkaart voorgelegd worden vooraleer de aankopen worden afgerekend.   De punten hebben een waarde van € 0.01 per aankoopschijf van € 1. Van zodra u 250 punten (2,5 EUR) spaarde, ontvangt u op vertoon van uw My Aveve-klantenkaarteen korting van 2,50 EUR bij uw volgende aankoop.Aveve behoudt zich het recht voor om op elk moment de eenheidswaarde van de punten, alsook de minimumwaarde van de waardebons te wijzigen.   Aveve behoudt zich het recht voor om op elk moment de uitreiking van de kaart stop te zetten of het “My Aveve” programma op te heffen. In dat geval zullen de kaarthouders kunnen genieten van de punten die zij hadden verzameld tot de datum van ophef.Aveve behoudt zich eveneens het recht voor om op elk moment de eenheidswaarde van de punten, alsook de minimumwaarde van de kortingsbonnen te wijzigen.   In geval van verlies of diefstal van de fysieke My Aveve-klantenkaart, kan een nieuwe klantenkaart verkregen wordenin elk My Aveve winkelpunt. Aveve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of ander verlies van de klantenkaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen van welke aard ook met de klantenkaart.  

5. Online verkoop / webshop 

5.1 Het aanbod  

5.1.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod op de website vermeld. 

Het aanbod bevat een volledige  omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Aveve gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Aveve niet.  

5.2 De overeenkomst 

5.2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden. 

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg aanvaardt door een bestelling te plaatsen, bevestigt Aveve langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling.  

5.2.2 Aveve zorgt voor een veilige web omgeving, zij treft de passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en neemt de passende veiligheidsmaatregelen met het oog op de elektronische betaling door de consument.   

5.2.3 Aveve kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en facturen die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Aveve op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.  

5.3 De prijs 

5.3.1 De prijzen van de producten zijn de prijzen die zijn vermeld op de Website op het moment dat de consument een bestelling plaatst. Alle prijzen zijn inclusief alle belastingen van het product. 

Alle prijzen van de producten zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten zullen afhankelijk zijn van het aankoopbedrag, het gewicht van de bestelling, de gekozen leveringsmethode en het land van bestemming. De leveringskosten kunnen hier worden geraadpleegd en zullen steeds worden berekend bij het afronden van de bestelling. 

5.3.2 Als een product niet correct geprijsd is op de Website, zal Aveve via e-mail contact opnemen met de consument zodra Aveve kennis krijgt van de onjuiste prijs. De consument heeft de mogelijkheid om de producten te blijven kopen of de bestelling te annuleren in overeenstemming met de annuleringsprocedure bepaald in artikel7. De bestelling wordt pas verwerkt nadat Aveve de instructies van de consument heeft ontvangen binnen de 14 dagen vanaf het moment dat Aveve de consument in kennis heeft gesteld. Als Aveve er niet in slaagt om contact op te nemen met de consument, gebruikmakend van de contactgegevens die de consument tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als Aveve geen antwoord van de consument ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandelt Aveve de bestelling als geannuleerd en stelt ze de consument daarvan schriftelijk in kennis. 

5.4 Betaling en betalingsmiddelen 

5.4.1 De verschuldigde bedragen moeten meteen worden voldaan bij het plaatsen van de bestelling. 

5.4.2 In samenwerking met Mollie, biedt Aveve de mogelijkheid om te betalen via de volgende betaalmiddelen: 

 • Bancontact, incl. Payconic 
 • IDeal 
 • Creditcard (Visa of Mastercard) 

 5.4.3 Indien beschikbaar, kan de consument eveneens betalen aan de hand van een digitale cadeaubon van Aveve (zie titel “Cadeaubon”).  

5.5 Verzending en levering 

5.5.1 Levering is voorlopig enkel mogelijk in België en in Nederland.  De levering van het bestelde Product gebeurt op het door de consument opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of postkantoor, door afhaling in een pakketautomaat of in het gekozen Aveve-winkelpunt. De gekozen leveringsmethode beïnvloedt de leveringstermijn.  

5.5.2 De consument die kiest voor een thuislevering ontvangt een bevestiging via e-mail zodra de bestelling wordt overhandigd aan Bpost. Deze e-mail bevat een trackingnummer via dewelke de consument de verzending kan volgen via een e-tracker van Bpost. 

De consument die kiest voor een levering in een postpunt, postkantoor of pakketautomaat ontvangt een e-mail of sms zodra de zending is toegekomen in het gekozen afhaalpunt. 

De consument die kiest voor een levering in een winkelpunt ontvangt een e-mail van zodra zijn bestelling is toegekomen in het gekozen Aveve-winkelpunt.  

5.5.3 Aveve behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde producten te verrichten, bijvoorbeeld als een deel van de bestelling vertraging oploopt of niet beschikbaar is. In geval van gedeeltelijke levering zal Aveve de consument hiervan per e-mail op de hoogte brengen. 

5.5.4 Aveve streeft naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minstens 1 dag en maximaal 30 dagen, tenzij er uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is overeengekomen. 

Indien de bestelling vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, brengt Aveve de consument hiervan schriftelijk op de hoogte.  

5.5.5 Het risico van beschadiging en/of verlies van de bestelde producten berust bij Aveve tot op het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Aveve bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

5.6 Recht om een bestelling te annuleren vóór levering 

5.6.1 De consument kan de bestelling zonder opgave van een reden en zonder kosten annuleren vóór de verzending van de bestelling. 

De consument kan de bestelling annuleren via het contactformulier waar de consument het topic “mijn online bestelling” kan selecteren.    

5.6.2 Na annulering van de bestelling ontvangt de consument een bevestiging van de annulering via e-mail en zal Aveve de reeds betaalde bedragen terugbetalen op hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt bij het plaatsen van zijn bestelling, tenzij de consument instemt met een andere methode.  

Na ontvangst van een bevestiging dat de producten werden verzonden, kan de consument de bestelling niet meer annuleren. 

5.6.3 Indien het niet mogelijk was de bestelling te annuleren, worden de producten geleverd en kan de consument het product terugsturen door een beroep te doen op zijn/haar herroepingsrecht (zie titel “Herroepingsrecht”). 

5.7 Herroepingsrecht  

5.7.1 Indien het bestelde artikel niet naar wens is, heeft de consument een recht om de overeenkomst te herroepen gedurende de hieronder bepaalde termijn.  

Dit recht geldt evenwel (onder meer) niet voor:   

 • goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; 
 • verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 
 • goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 
 • goederen die volgens de specificaties van de consument werden vervaardigd, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (bv. bloemboeketten);  
 • alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft (bv. primeurwijnen); 
 • Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. 

5.7.2 De consument beschikt over veertien (14) dagen om de overeenkomst te herroepen. Het beginpunt van de termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen kan variëren. Volgende regels zijn van toepassing: 

 • Indien de levering één enkel product is, begint de termijn de dag na ontvangst van het product door de consument; 
 • Indien de levering betrekking heeft op meerdere producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de consument het laatste bestelde product heeft ontvangen. 

Indien de consument de artikelen die hij ontving langer dan 14 dagen behoudt, wordt hij geacht de betreffende artikelen definitief te hebben gekocht.  

5.7.3 De consument mag de overeenkomst alleen herroepen als de producten volledig en ongeschonden zijn. Producten die voorzien zijn van een verpakking, kunnen enkel geretourneerd worden indien de verpakking ongeschonden is. 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.  De consument is aansprakelijk voor elke waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in bovenstaande paragraaf.  

5.7.4 Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, moet hij Aveve daarvan op de hoogte brengen via het contactformulier voor herroeping. 

De consument moet de producten terugbezorgen aan Aveve zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan de Aveve. De consument zendt de producten terug met alle geleverde toebehoren en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijk instructies. De producten moeten naar Aveve worden teruggezonden op dezelfde manier als deze waarop de consument de producten heeft ontvangen. 

De consument ontvangt het retourlabel via e-mail. Het retourlabel moet worden aangebracht op de verpakking van de producten die de consument wenst terug te sturen. 

 5.7.5 Aveve rekent geen vaste kost aan voor de terugzending van de producten. De retourkosten kunnen hier worden geraadpleegd.  

 5.7.6 In geval van herroeping: 

 • stuurt Aveve na ontvangst van de melding van herroeping door de consument onverwijld een ontvangstbevestiging. 
 • zal Aveve de reeds door de consument betaalde bedragen voor de producten terugbetalen na ontvangst van de producten. Aveve kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de producten, indien dit werd veroorzaakt door het feit dat de consument ze heeft behandeld op een manier die niet toegestaan zou zijn in een winkel. 
 • Aveve zal alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de 14 dagen na ontvangst van de producten. 
 • De terugbetaling zal gebeuren met hetzelfde betaalmiddel dat de consument gebruikte om zijn bestelling te plaatsen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.  

6. Cadeaubon 

Indien u een fysieke cadeaubon aankoopt in eenAveve winkelpunt, kan u deze fysieke cadeaubon enkel gebruiken ter betaling van uw aankopen in een Aveve winkelpunt.   

Indien u een digitale cadeaubon aankoopt via de webshop, ontvangt u deze meteen in uw mailbox. Een digitale cadeaubon kan u enkel gebruiken ter betaling van uw aankopen via de webshop.  

Elke cadeaubon bevat een unieke code en kan slechts éénmaal worden gebruikt.  

Een cadeaubon wordt niet geretourneerd, geruild of in geld omgezet.In geval van een retour, heeft Aveve het recht om de consument terug te betalen met een cadeaubon indien de consument een cadeaubon gebruikte om zijn aankoop te betalen.  

 

7. Garantie en service na verkoop  

De consument heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de producten.  De consument moet Aveve via e-mail informeren over de gebrekkige producten binnen een termijn van 2 maanden nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de consument. 

Na teruggave van het gebrekkige product zal Aveve, naar eigen goeddunken van de consument, de consument een nieuw product sturen of het product herstellen, en zal Aveve alle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van de producten. Het product kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de leveranciers van Aveve. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de consument het recht om de Overeenkomst te beëindigen en zal Aveve de prijs terugbetalen  in overeenstemming met clausule 8.6. 

Sommige producten hebben een fabrieksgarantie. Voor details over de toepasselijke voorwaarden verwijzen we naar de garantie van de fabrikant die bij de producten werd verstrekt. 

8. Productaansprakelijkheid   

De aansprakelijkheid van Aveve is uitdrukkelijk beperkt tot directe schade veroorzaakt door een gebrek aan de zaak of door opzet of grove schuld. Tevens is de aansprakelijkheid van Aveve beperkt tot de gefactureerde prijs van de producten, die aanleiding hebben gegeven tot de schade.  

9. Activiteiten 

 9.1 Algemeen 

Aveve organiseert activiteiten waarvoor u zich kan inschrijven. Door zich in te schrijven voor een activiteit, aanvaardt u dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing bij een door Aveve georganiseerde activiteit en niet op activiteiten, door Aveve aangeboden, doch door derde, externe partijen georganiseerd.  

De aangeboden activiteiten zijn uitsluitend bestemd voor deelname op de geplande locaties, ze worden op geen andere plaats aangeboden.Afbeeldingen in communicaties met betrekking tot Aveve, zoals website, brochures, folders, enz. zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van de activiteit. 

U kan zich inschrijven voor onze activiteiten zolang er beschikbare plaatsen zijn. Aveve tracht de activiteit steeds met de grootst mogelijke zorg samen te stellen. Aveve is echter niet aansprakelijk in geval van materiële, zet- of drukfouten. 

Aveve behoudt zich het recht om een geplande activiteit te annuleren, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. In geval van annulatie, door Aveve, zal de inschrijvingskost worden terugbetaald. Let op: indien u zich online inschreef en bijgevolg online betaalde, zal de inschrijvingskost automatisch terugbetaald worden binnen de tien dagen na de annulering van de activiteit. Indien u zich de winkel inschreef en bijgevolg in de winkel betaalde, moet u zich tot de winkel wenden voor uw terugbetaling. 

9.2 Prijs 

De vermelde prijzen slaan uitsluitend op de activiteit zoals deze woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn inclusief BTW.  

9.3 Inschrijving 

U kan zich inschrijven voor een activiteit in het organiserende Aveve winkelpunt.   Uw inschrijving kan tot 7 dagen voor de start van de activiteit kosteloos worden geannuleerd. Nadien zal een terugbetaling niet meer worden toegestaan. 

9.4 Verloop activiteiten 

Gedurende de activiteiten verwachten we van alle deelnemers, begeleiders en instructeurs, dat zij zich respectvol opstellen ten opzichte van elkaar.  

Ingeval een deelnemer vrijwillig of opzettelijk schade berokkent aan onze eigendommen of deze van andere aanwezigen, zal deze deelnemer deze schade integraal vergoeden. 

 Ingeval een deelnemer vrijwillig of opzettelijk lichamelijke schade berokkent aan een andere deelnemer, begeleider of instructeur, kan Aveve hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

 Ingeval er bij activiteiten overschotten zijn van de bereide etenswaren, kunnen de deelnemers de mogelijkheid krijgen om deze mee te nemen. Elke meename van overschotten gebeurt op eigen risico. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de bewaring en het transport van deze overschotten noch van enige mogelijke schade ten gevolge van deze overschotten. 

9.5 Goodiebag 

Avevekan een goodiebag voorzien op het einde van de activiteit. De goodiebag wordt naar eigen goeddunken samengesteld. Deelnemers die niet aanwezig zijn op de activiteit hebben geen recht op een goodiebag.  

De beslissing om al dan niet een goodiebag te voorzien ligt uitsluitend en geheel bij Aveve. 

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de bewaring en het transport van deze goodiebag, noch van enige mogelijke schade ten gevolge van het foutief gebruik van de producten in deze goodiebag. 

9.6 Activiteiten georganiseerd door externe partijen 

Aveve biedt u eveneens de mogelijkheid om in te schrijven op activiteiten die worden georganiseerd door externe partners. 

In geval van extern georganiseerde activiteiten, verwijst Aveve naar de algemene voorwaarden van deze externe organisator en is Aveve niet aansprakelijk voor enige schade, die hier uit zou kunnen volgen.

10. Wedstrijden 

10.1 Algemeen 

Aveve organiseert regelmatig wedstrijden waaraan u kan deelnemen. Door deel te nemen aan een wedstrijd, aanvaardt u dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

Deelname aan de wedstrijd is gratis en houdt geen enkele aankoopverplichting in. Aveve kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen en/of annulatie van een wedstrijd ten gevolge van overmacht of een andere geldige reden.  

Aveve kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de website en/of het e-mailsysteem. Evenmin kan Aveve aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. 

10.2 Deelname 

De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in België en die op het ogenblik van de wedstrijd minstens de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Minderjarigen kunnen enkel meedoen met de wedstrijd indien hij/zij de toestemming voorlegt van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.  Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen aan een wedstrijd, namelijk met zijn unieke persoonsgegevens. Bij meer dan één deelname houdt Aveve enkel rekening met de eerst ontvangen deelname. 

De periode van deelname wordt uitdrukkelijk op de website vermeld. Deelnames buiten de vermelde periode worden uitgesloten. 

Personeelsleden en medewerkers van Aveve zijn uitgesloten van deelname aan een wedstrijd, evenals iedereen die direct of indirect aan de organisatie of uitvoering van de wedstrijd heeft meegewerkt, alsook hun partners, ouders, kinderen en andere personen die bij hen inwonen. 

Indien er andere voorwaarden zijn voor deelname, zullen deze per wedstrijd op de website worden meegedeeld.

10.3 Wedstrijd met wedstrijdvragen 

Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten de wedstrijdvraag of wedstrijdvragen en de schiftingsvraag ingevuld worden en moet de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens invullen. 

De winnaars zijn de personen die een juist antwoord gaven op de wedstrijdvraag of wedstrijdvragen en het aantal van de schiftingsvraag het dichtst benadert.  

10.4 Fotowedstrijd 

Om deel te nemen aan een fotowedstrijd, moet er een foto ingestuurd worden en moet de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens invullen. 

De deelnemers verklaren vóór hun deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden foto’s bezitten, die zij bij aanvaarding van dit wedstrijdreglement integraal overdragen aan Aveve, dat de foto's vrij zijn van rechten van derden en dat, indien er personen op de foto voorkomen, er geen rechten geschonden worden. Ook bewerkte foto's mogen geen beelden of delen van beelden bevatten uit online of offline media, zoals websites, magazines en/of boeken. Deelnemers vrijwaren Aveve van iedere aanspraak door derden. Deelnemers verklaren zich akkoord dat Aveve alle ingezonden werken mag gebruiken in publicaties van Aveve, bijvoorbeeld op de website, in marketingmateriaal e.a. 

De winnaars zijn de personen waarvan de foto's worden uitgekozen door een Aveve-jury. 

10.5 Winnaars 

Het aantal winnaars wordt uitdrukkelijk vermeld in de wedstrijd op de website. Ook de te winnen prijs (inclusief waarde) wordt telkens in de wedstrijd uitdrukkelijk aangegeven op de website. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.  

De winnaars worden na afloop van de wedstrijdperiode persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail. Zij vernemen dan de praktische afspraken. De prijs mag in geen geval worden omgeruild voor andere goederen of tegen een geldwaarde. De winnaars aanvaarden dat hun persoonsgegevens worden gebruikt ter identificatie van de winnaar, alsook voor de eventuele publicatie van hun naam en voornaam en woonplaats in de pers en op de website. De winnaars gaan eveneens akkoord met een eventuele fotografische of audiovisuele reportage, zonder bijkomende vergoedingen dan de overhandiging van de prijs. 

11. Klachtenprocedure 

Indien de consument klachten heeft, kan hij contact opnemen met Aveve via het contactformulier op de website. 

De consument kan zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/odr.Voor België is dit het Europees Centrum voor de Consument, gelegen te 1060 Brussel, Hollandstraat 13. odr@eccbelgium.be, tel. +32 2 892.37.12)  

12. Gebruik van persoonsgegevens 

Aveve gebruikt de persoonsgegevens van de consument uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid zoals terug te vinden op de website.  

13. Overmacht 

Aveve is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen ten aanzien van de consument die te wijten is aan overmacht. 

Onder overmacht wordt verstaan; elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichting ten aanzien van de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. 

In geval van Overmacht: 

 • zal Aveve de consument hiervan via e-mail op de hoogte brengen; en 
 • zullen de verplichtingen van Aveve krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van Overmacht. Wanneer de situatie van Overmacht invloed heeft op de levering van de producten, zal Aveve een nieuwe leveringsdatum regelen met de consument nadat de situatie van Overmacht voorbij is. 

 

14. Toepasselijk recht 

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor eventuele geschillen in verband met deze website zullen uitsluitend de rechtbanken van Leuven of Namen bevoegd zijn. 

15. Varia 

Aveve heeft het recht om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de website en/of in de algemene voorwaarden ervan. Dat mag zonder voorafgaande kennisgeving. 

De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules. 

Laatst bijgewerkt op 12.12.2022

Actievoorwaarden

Actie geldig van tot en met