Thuisgeleverd binnen 1 tot 3 werkdagen Gratis verzending vanaf € 49 (tot 59 kg)* Gratis retourneren Ophalen in > 200 winkels

Privacyverklaring  

Laatste update privacyverklaring: 12.12.2022 

1. Algemeen 

Bij Aveve BV hechten we belang aan uw privacy en de correcte omgang met uw persoonsgegevens.

Daarom heeft deze privacyverklaring de bedoeling u te informeren over de persoonsgegevens (bv. een naam, e-mailadres, aankoopgegevens, …) die we van u als klant en/of gebruiker van onze website verwerken, waarvoor en hoe we zorg dragen voor uw persoonsgegevens.

Zo lichten we onder andere toe welke gegevensverwerkingen uitgevoerd worden wanneer u online producten aankoopt, uw MyAveve klantenkaart gebruikt online of in een Aveve winkel, met onze klantenservice contact opneemt, deelneemt aan een activiteit of wedstrijd,…  Daarnaast leggen we in deze privacyverklaring ook uit welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u deze kan uitoefenen.

2. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing? 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Aveve BV verzamelt en verwerkt van klanten van de Aveve winkels in eigen beheer en de webshop, houders van een MyAveve klantenkaart en de gebruikers van deze website.

Naast Aveve winkels in het beheer van Aveve BV zijn er ook Aveve winkelpunten die worden uitgebaat door franchisenemers. Dit zijn onafhankelijke en zelfstandige ondernemingen.Onderhavige privacyverklaring is niet van toepassing op de gegevensverwerkingen die worden uitgevoerd door de franchisenemers (bv. in het kader van een inschrijving voor een activiteit in de betreffende winkel, bestelling in de winkel,…). Zij zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerkingen die zij uitvoeren van persoonsgegevens en de naleving van de regels m.b.t. privacy en gegevensverwerking. Als u hier vragen over heeft, kan u rechtstreeks contact opnemen met hen of hun privacyverklaring raadplegen. 

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens? 

AVEVE BV - divisieRetail, met maatschappelijke zetel te Aarschotsesteenweg 84, 3012 Wilsele, België met ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.464 is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring  (hierna ook verder ‘Aveve’ of ‘wij/we’ genoemd). 

Voor vragen in verband met de verwerking van uw gegevens of het uitoefenen van uw rechten (bv. recht op inzage of verbetering van uw gegevens,…) kan u in eerste instantie best onze klantenservice contacteren via het contactformulier vermeld op de website [LINK]. Daarnaast kan u via privacy@arvesta.eu ook contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming. 

4. Welke persoonsgegevens verwerken we en voor welke doeleinden? 

In dit onderdeel leggen we uit welke persoonsgegevens we van u kunnen verwerken,voor welke doeleinden we dat doen en op grond van welke wettelijke basis.  Om onze toelichting overzichtelijk te houden hebben we ervoor gekozen om deze informatie per verwerkingsactiviteit weer te geven (bv. klantenservice, MyAveve klantenkaart, online aankopen,…), zodoende kan u ook gericht informatie zoeken over een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens. 

4.1 Klantenservice 

Wanneer u contact opneemt met onze klantendienst, ongeacht op welke manier (bv. via het online contactformulier, per e-mail, per telefoon of via sociale media), worden er gegevens van u verwerkt om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Welke gegevens? Welke gegevens we concreet gebruiken is mede afhankelijk van de wijze waarop u ons contacteert en de inhoud van uw vraag/bericht. Het kan bijvoorbeeld gaan om: uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres, klantenkaartnummer en de door u gestelde vraag en informatie die u in het kader daarvan aan ons doorgeeft.Als u via onze social media pagina’s een vraag stelt kunnen wij bijvoorbeeld ook uw gebruikersnaam, social media profiel en berichten (indien deze openbaar zijn) te zien krijgen. Wij nemen deze laatste gegevens in geen geval  op in onze eigen systemen en gebruiken deze enkel om uw vragen te kunnen antwoorden. 

Voor welke doelen verwerken we uw gegevens?  Wij verzamelen bovenstaande gegevens om uw vragen te beantwoorden en om onze klantenservice te verbeteren naar de toekomst toe.Wat dat laatste betreft verzamelen we de gestelde vragen en antwoorden in een vragen-databank zodat we gelijkaardige vragen in de toekomst nog sneller kunnen beantwoorden. Na een tijd ontdoen we de vraag van uw gegevens zodat de vraag niet langer aan u gerelateerd kan worden en de vraag en het gegeven antwoord bewaard kunnen worden. 

Ingeval u uw vraag richt tot een welbepaaldAveve winkelpunt (in eigen beheer of in beheer van een zelfstandige franchisenemer), zullen we uw vraagdoorsturen aan het betreffende winkelpunt zodat zij uw vraag kunnen beantwoorden. 

Door uw vraag aan ons te stellen, geeft u ons de toestemming om deze gegevens te verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden.  

Hoe lang bewaren we uw gegevens?  Een redelijke tijd nadat uw vraag beantwoord is, worden uw persoonlijke gegevens zoals uw naam en e-mailadres verwijderd uit onze vragen-databank. Voor zover relevant, kunnen we de door u gestelde vraag en ons antwoord bewaren ter verbetering van onze klantenservice. Verder zorgen we ervoor dat uw gegevens en de e-mail die u stuurde, drie jaar na het afhandelen van de vraag uit de mailboxen van de klantenservice zijn verwijderd, tenzij de aard van de vraag of een klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren.  

4.2 MyAveveaccount, -klantenkaart en -loyaltyprogramma 

Een MyAveve klantenkaart verkrijgen om te genieten van de voordelen van het MyAveve loyaltyprogramma, kan op twee manieren: 

 • Door meteen op de website een MyAveve account aan te maken, hieraan is dan een digitale klantenkaart gekoppeld dewelke u zowel online als in de winkel kan gebruiken; 
 • Door een in de winkel verkregen fysieke klantenkaart te registreren op de website door een MyAveve account aan te maken en dit account te koppelen aan uw fysieke klantenkaart. Volg hierover de instructies op de website. Deze klantenkaart is eveneenszowel online als in de winkel te gebruiken. 

Met een MyAveve klantenkaart en het gelijknamige MyAveve-loyaltyprogramma kan u punten sparen om kortingen te verkrijgen op onze producten en om, mits u daarmee akkoord gaat, gepersonaliseerde nieuwsbrieven en aanbiedingen te ontvangen. Zulke aanbiedingen kunnen bijvoorbeeld zijn: extra kortingen op producten die u geregeld aankoopt, kortingen op producten waarvan we denken dat ze u zullen bevallen omdat u in het verleden reeds gelijkaardige producten hebt aangekocht. 

Welke gegevens?  Voor het creëren en registreren van uwMyAveve account en -klantenkaart verwerken we de volgende gegevens: 

 • Identificatiegegevens: voornaam, naam, geboortedatum (optioneel: enkel indien u ermee akkoord gaat om omstreeks uw verjaardag een kleine attentie te ontvangen); 
 • Contactgegevens: e-mailadres, postcode en land; 
 • Andere: homewinkel (dit is de winkel waar u naast de eshop uw gespaarde punten kunt verzilveren). 

Ook indien u voor de aanmaak van uw klantenkaart, uw identiteitskaart aan ons overhandigde, verwerken we uitsluitend bovengenoemde gegevens. Andere gegevens die niet nodig zijn, worden niet ingelezen.  

Verder verwerken we ook de volgende gegevens in het kader van het MyAveve loyaltyprogramma:

 • Leveringsgegevens: van zodra u met uw MyAveve account een online bestelling plaatst en uw adres doorgeeft, wordt dit adres toegevoegd aan uw account om volgende bestellingen te vergemakkelijken; 
 • Klantenkaartgegevens: klantenkaartnummer en gespaarde punten; 
 • Uw communicatievoorkeuren: bv. uw toestemming om gepersonaliseerde nieuwsbrieven te ontvangen met informatie over onze producten, aanbiedingen, tips,…, uw eventuele bezwaar tegen het ontvangen van persoonlijk aan u gerichte commerciële communicatie per post; 
 • Uw aankoopgegevens op de webshop en in de winkel (bij gebruik van uw klantenkaart): de aangekochte artikelen en de bijhorende bedragen, het moment van aankoop en de winkel van aankoop ; 
 • Klikgedrag: indien u ingeschreven bent voor onze nieuwbrieven, verzamelen we de volgende informatie daaromtrent: datum ontvangst nieuwsbrief, datum opening nieuwsbrief, informatie over de aflevering van de nieuwsbrief (bv. e-mail niet afgeleverd omwille van onbestaand e-mailadres, spam block, volle mailbox, onbereikbare mailserver,...), links waarop je hebt geklikt, gebruikte e-mailclient (type zoals windows of gmail + desktop, mobile, smartphone of tablet), gebruikte render engine, besturingssysteem van het apparaat, de eventuele doorzending van de nieuwsbrief aan anderen (waarbij we in geen geval weten aan wie); 
 • Uw mening n.a.v. tevredenheidsenquêtes waar u aan deelneemt. 

Voor welke doelen verwerken we uwgegevens?  Hieronder kan u lezen voor welke verscheidene doeleinden we de hiervoor opgesomde gegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond we dat doen: 

 1. Toestemming: 
 • Gebruik van uw gegevens voor het registeren van uw deelname aan het MyAveveloyaltyprogramma: we gebruiken de gegevens die u doorgeeft voor het aanmaken van uw MyAveve klantenkaart om u de diverse voordelen van het loyaltyprogramma toe te kennen (bv. punten laten sparen, korting toekennen, digitale kassabons raadplegen).Door een MyAveve klantenkaart aan te maken en daarbij uw persoonsgegevens in te vullen geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens voor het loyaltyprogramma te verwerken; 
 • We verwerken uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en uw zelfgekozen wachtwoord om ervoor te zorgen dat u veilig kan inloggen en gebruik kan blijven maken van uw MyAveve account. Verder verwerken we ook uw e-mailadres om te voorkomen dat er twee verschillende profielen zouden worden aangemaakt op één e-mailadres.  
 • Mits uw toestemming, versturen we u nieuwsbrieven met algemene en gepersonaliseerde productinformatie, kortingen, aanbiedingen tips en advies, acties en ander Aveve nieuws, enz. op basis van uw eerdere aankopen. Voor het versturen van deze nieuwsbrieven analyseren wewelke producten u regelmatig aankoopt.Dit laat ons toe om u o.a. aanbiedingen te versturen voor producten die u reeds eerder aankocht of die u mogelijk zouden kunnen interesseren. In het kader van de nieuwsbrieven gaan we ook uw klikgedrag na, om de algemene doeltreffendheid en het bereik van de nieuwsbrieven te analyseren.U kan zich op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrieven via uw MyAveve account of via de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrieven; 
 • Indien u uw geboortedatum heeft doorgegeven, krijgt u per e-mail een kleine attentie rond uw verjaardag; 
 • Om met uw toestemming, niet-noodzakelijke cookies op het door u gebruikte apparaat te plaatsen bij een bezoek aan onze website (lees hierover meer in onze cookieverklaring).

2. Gerechtvaardigd belang:  In bepaalde situaties is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en voor het verbeteren van onze service ten aanzien van onze klanten en websitegebruikers. In die gevallen zullen wij een afweging maken en nakijken of het belang en/of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen.   

 • We kunnen u per post commerciële communicaties bezorgen met bv. een aanbieding voor een product dat u reeds eerder aankocht of waarvan wij denken dat ze u interesseren vermits ze gelijkaardig zijn aan eerder aangekochte producten. U kan zich verzetten tegen het ontvangen van deze communicaties via uw MyAveve account of door contact met ons op te nemen (lees hiervoor titel 8); 
 • Verder is het ook mogelijk dat we u, nadat u producten aankocht, bv. per e-mail contacteren om een tevredenheidsonderzoek te voeren. Het is mogelijk dat we persoonlijk met u contact opnemen naar aanleiding van de door u gegeven scores en antwoorden. Op basis hiervan kunnen wij de kwaliteit van onze webshop, winkels, diensten en producten verbeteren. U kan zich verzetten tegen het ontvangen van dergelijke onderzoeken via de uitschrijflink onderaan de mail of contact met ons op te nemen (lees hiervoor titel 8); 
 • We voeren statistische analyses uit op aankoopgegevens om trends in de markt vast te stellen en om ons assortiment, onze webshop en winkels en onze dienstverlening daaraan aan te passen; 
 • Actueel houden van de juistheid en kwaliteit van de gegevens in het MyAveve klantenbestand. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens? Als we vaststellen dat er vijf jaar op rij geen enkele activiteit was met uw klantenkaart (geen aankopen online of in de winkel), wordt uw klantenkaart gedeactiveerd en wissen we de daaraan gekoppelde persoonsgegevens. De aankoopgegevens kunnen we in geanonimiseerde vorm bijhouden. Na de deactivatie kan u uw klantenkaart niet meer gebruiken. We zullen u steeds vooraf verwittigen zodat u, desgevallend, nog kan voorkomen dat uw klantenkaart wordt gedeactiveerd. 

De klantenkaart en gekoppelde gegevens van klanten met een BTW-nummer, zullen tot tien jaar na de laatste aankoop bewaard blijven om o.a. te voldoen aan onze fiscale bewaarplicht.  

Zelf uw gegevens raadplegen, wijzigen of wissen? Via uw online MyAveve account kan u zelf uw gegevens raadplegen in uw MyAveveaccount nadat u zich heeft ingelogd.   

U kan volgende informatie bekijken: 

 • Communicatie-voorkeuren; 
 • Identificatie- en contactgegevens; 
 • Een historiek van uw laatste online en fysieke aankopen; 
 • Puntentotaal. 

U kan volgende gegevens zelf wijzigen: 

 • Communicatie-voorkeuren (al dan niet ontvangen van gepersonaliseerde aanbiedingen, tips, advies, kortingen,… per e-mail op basis van uw aankoopgegevens, uw bezwaar tegen het ontvangen van persoonlijk aan u gerichte commerciële post); 
 • Identificatie- en contactgegevens. 

Verder kan u ook zelf uw MyAveve account en de daaraan gekoppelde persoonsgegevens verwijderen. Let op, vermits uw MyAveve account eveneens uw klantenkaart is, zal door deze verwijdering uw klantenkaart ook gedeactiveerd worden en niet meer bruikbaar zijn (noch online, noch in de winkels). De aankoopgegevens kunnen we in geanonimiseerde vorm behouden. 

4.3 Aankopen via de webshop  

Wanneer u via onze website producten aankoopt verwerken we voor de afwikkeling van uw aankoop uiteraard ook een aantal gegevens. 

Welke gegevens?  U kan ervoor kiezen om producten aan te kopen via uw MyAveve account of als gast. Ongeacht op welke manier u bestelt, verwerken we een aantal gegevens die vereist zijn voor het sluiten en uitvoeren van de koopovereenkomst: 

 • Identificatiegegevens: voornaam, naam; 
 • Contactgegevens: e-mailadres; 
 • Gekozen leveringsmethode 
  • Ingeval van thuislevering: adres (straatnaam, huisnummer, postcode, gemeente en land) 
  • Ingeval van afhaling in winkelpunt: het gekozen winkelpunt; 
 • Aankoopgegevens (bestelde producten, datum van aankoop, prijs,…); 
 • Betalingsgegevens: status betaling (uitgevoerd / niet uitgevoerd), betalingswijze, betaald bedrag en de laatste 4 cijfers van uw bankrekeningnummer; 
 • Desgevallend klantenkaartgegevens: klantenkaartnummer en gespaarde punten. 

Voor welke doeleinden? 

 • Ter uitvoering van de koopovereenkomst die met u wordt gesloten: om uw bestelling af te kunnen handelen, de betaling te verwerken, uw bestelling te bevestigen en daarover te communiceren, de bestellingen te bezorgen bij het doorgegeven adres of gekozen afhaalpunt, eventuele retours en terugbetalingen te verwerken, vragen, klachten en garantie-aanvragen te behandelen,…; 
 • We voeren, op basis van ons gerechtvaardigd belang, statistische analyses uit op de online aankoopgegevens om trends in de markt vast te stellen en om ons assortiment, onze webshop en winkels en onze dienstverlening daaraan aan te passen; 
 • We kunnen ook bijhouden of een bestelling geplaatst werd nadat u eerst geklikt heeft op een product op onze Facebook shop (door middel van een zogenaamde ‘social tag’). Deze tag wordt pas geplaatst nadat u daar uw toestemming voor heeft gegeven (voor meer informatie, zie cookie policy. De analyses op basis van de social tag doen we op basis van ons gerechtvaardigd belang; 
 • Naar aanleiding van uw aankoop kunnen we u op basis van ons gerechtvaardigd belang ook tevredenheidsenquêtes bezorgen, lees hierover meer onder titel 4.7. 

Lees titel 4.2 voor de gegevensverwerkingen die plaatsvinden in het kader van uw (aankopen bij gebruik van) uw MyAveve klantenkaart. 

Voor het veilig betalen van uw aankopen, doen wij beroep op de betaaldienstverlener Mollie. Mollie is afzonderlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u gebruikt maakt van haar betalingsdienst. U kan het privacybeleid van Mollie raadplegen via de volgende link: https://www.mollie.com/be/privacy. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?  De aankoopgegevens van uw online aankopen worden gedurende vijf jaar bewaard voor onze boekhouding en om de best mogelijke dienst na verkoop te kunnen aanbieden. 

4.4 Nieuwsbrieven 

Het is, onder meer via onze website, mogelijk om u vrijblijvend in te schrijven voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven per e-mail met productinfo, aanbiedingen, kortingen, interessante promoties, Aveve nieuws, tips en advies, enz. 

Heeft u een MyAveve account / klantenkaart ? In dat geval ontvangt u naast algemene productinfo, aanbiedingen, kortingen,… ook gepersonaliseerde productinfo, aanbiedingen, kortingen,… op basis van uw eerdere aankopen. 

Indien u instemt met het ontvangen van onze nieuwsbrieven, gebruiken wij uw e-mailadres voor de verzending van de nieuwsbrieven. U kan zich op elk moment weer uitschrijven voor het ontvangen van nieuwsbrieven via de uitschrijflink onderaan de mail of door met ons contact op te nemen (lees hiervoor titel 8).  

Om de algemene doeltreffendheid en het bereik van onze nieuwsbrieven te analyseren en deze vervolgens te verbeteren naar de toekomst, verzamelen we in dit kader ook de volgende info: datum ontvangst nieuwsbrief, datum opening nieuwsbrief, gebruikte e-mailclient, links waarop werd geklikt, kon e-mail al dan niet afgeleverd worden,…). Dit doen we op basis van ons gerechtvaardigd belang. 

4.5 Wedstrijden 

Aveve organiseert regelmatig wedstrijden waaraan uvrijblijvend kan deelnemen.  

Welke gegevens?  Doorgaans zullen we minstens de volgende gegevens verzamelen : uw naam, voornaam,  adres, e-mailadres of andere contactgegevens. Het is mogelijk dat voor een bepaalde wedstrijd er andere (meer / minder) gegevens verzameld worden, dit kan o.a. afhankelijk zijn van het type wedstrijd, het medium waarop de wedstrijd wordt georganiseerd (bv. op sociale media, in een winkel of op onze website) en de wijze waarop een gewonnen prijs zal worden overhandigd aan de winnaars.  

Voor welke doelen verwerken we uw gegevens?  We gebruiken uw gegevens voor het beheer van de wedstrijd: om uw deelname te registreren, na te gaan of u voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden, u te contacteren over de uitslag van de wedstrijd en om -desgevallend- de prijs aan u te overhandigen. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat u akkoord met deze verwerking van uw gegevens.  

Hoe lang bewaren we uw gegevens?  We houden uw gegevens bij gedurende de duur van de wedstrijd (inclusief het beheer en de afhandeling daarvan)en tot maximaal één jaar nadien voor het geval u ons nog zou contacteren in verband met een wedstrijd. 

Mocht u in het kader van een wedstrijd aangegeven hebben dat u nieuwsbrieven wil ontvangen, zullen uw gegevens echter nog bewaard blijven om de nieuwsbrieven aan u te kunnen verzenden. Wilt u meer lezen over de gegevensverwerking in het kader van onze nieuwsbrieven, lees dan de titel “nieuwsbrieven”.  

4.6 Facturatie 

Wanneer je in een van onze eigen Aveve winkels om een factuur verzoekt, gebruiken we hiervoor de volgende gegevens: bedrijfsnaam of voor- enachternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresen indien van toepassing uwBTW-nummer. 

Wij verwerken deze gegevens enkel om, op uw verzoek, een factuur op te maken en deze aan ute bezorgen.  

De factuur en de bijbehorende gegevens bewaren we gedurende tien jaar. Wij zijn wettelijk verplicht dit zolang bij te houden. 

4.7 Tevredenheidsenquêtes 

Verder is het ook mogelijk dat we u, bijvoorbeeld per e-mail, contacteren om een tevredenheidsonderzoek te voeren. Uw deelname daaraan is geheel vrijblijvend. 

Welke gegevens?  Ingeval we uw tevredenheid willen peilen, bv. na een aankoop in de winkel of online, en we u uitnodigen om uw mening te geven, verwerken we voor het versturen van deze uitnodiging uw naam, e-mailadres, desgevallend klantenkaartnummer en uw Aveve home winkel, de datum van uw aankoop en het aangekochte product waarover uw mening wordt gevraagd.Ingeval u meewerkt aan het tevredenheidsonderzoek verwerken we ook de scores die u toekent en eventuele andere feedback. 

Voor welke doeleinden verwerken we uw gegevens?  Op basis van uw deelname aan een tevredenheidsonderzoek kunnen wij de kwaliteit van onze webshop, winkels, diensten en producten verbeteren.  We doen dergelijke onderzoeken aldus op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze producten, winkels en dienstverlening in het algemeen ten aanzien van onze klant te verbeteren in functie van de feedback van de klant.Het is mogelijk dat we persoonlijk met u contact opnemen naar aanleiding van de door u gegeven scores en antwoorden. 

Indien u niet meer wenst uitgenodigd te worden voor dergelijke tevredenheidsenquêtes kan u zich hiertegen verzetten via de uitschrijflink onderaan de eventuele e-mail die u hieromtrent ontving of door contact met ons op te nemen (lees hiervoor titel 8).

Hoe lang bewaren we uw gegevens?  We bewaren uw gegevens zolang als dit noodzakelijk is voor de vervulling van de hierboven opgenomen doeleinden en tot maximaal één jaar na het tevredenheidsonderzoek voor het geval u ons hierover nog zou contacteren. Daarnaast kunnen wij wel de geanonimiseerde rapporten bijhouden.  

4.8 Acties 

We kunnen samenmet andere ondernemingen acties, zoals kortingsacties, organiseren. Als u deelneemt aan dergelijke actie, kunnen we in het kader daarvan persoonsgegevens verwerken.  

Cera-acties: een voorbeeld van dergelijke acties zijn deCera-acties waar u als Cera-vennoot geniet van exclusieve voordelen (bv. producten aankopen met korting bij partners van Cera). Wanneer er een Cera-actie loopt waarbij u bv. producten aan kortingsprijzen kunt aankopen bij Aveve, kan u zich hiervoor inschrijven. Bij inschrijving verwerken wij uw adres, e-mailadres en Cera vennotennummer. Deze gegevens gebruiken wij om na te gaan of u effectief recht heeft op het voordeel (geldig vennotennummer) en om het voordeel aan u toe te kennen (bv. regelen afhaling bestelde producten en toekenning korting).    We bewaren deze gegevens slechts zolang als nodig voor bovenstaande doeleinden. 

4.9 Cookies en anderevolgtechnologieën 

Zoals het merendeel van de websites gebruiken wij ook cookies op onze website.Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van websites op uw computer of mobiel apparaat kunnen worden geplaatst en bepaalde informatie opslaan om informatie over u te herinneren, zoals bv. uw taalvoorkeur. Met cookies bedoelen we ook andere technologieën zoals pixels. 

In onze cookieverklaring leest u welke cookies we plaatsen, voor welke doeleinden en hoe u uw cookievoorkeuren kan wijzigen.Zonder uw voorafgaande toestemming, plaatsen wij uitsluitend de cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming. 

4.10 Camerabewaking 

Ter bescherming van onze klanten, werknemers en eigendommen zijn er bewakingscamera’s geplaatst in en rond de Avevewinkels. Conform de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s van 21 maart 2007 wordt u bij het betreden van de winkels gewezen op de aanwezigheid van bewakingscamera’s door middel van een pictogram. Tevens zijn de camera’s zichtbaar in de winkels. 

We voorzien dergelijke camerabewaking op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze eigendommen te bewaken, diefstal tegen te gaan en het beschermen van onze werknemers en klanten.  

De beelden die gemaakt worden met de camera’s, worden gedurende 1 maand bewaard en worden enkel bekeken wanneer er zich incidenten voordoen in of rond de winkels. Deze termijn kan verlengd worden naar drie maanden indien de opgenomen beelden een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of overlast of tot het identificeren van een dader, getuige of slachtoffer.  

4.11 Social media 

Aveve is aanwezig op verschillende social media platforms waaronder Facebook, Twitter, Instagram, en Pinterest. 

Welke gegevens?  Stelt u ons een vraag via social media, dan krijgen wij uw gebruiksnaam, social media profiel, verichten (indien deze openbaar zijn) en uw vraag te zien. Ook wanneer u commentaar plaatst of onze pagina volgt of leuk vindt, kunnen wij – afhankelijk van uw instellingen- voornoemde gegevens te zien krijgen. Wij nemen deze gegevens in geen geval op in onze eigen systemen.  

Voor welke doelen verwerken we uw gegevens? 

 • Wanneer u ons viasocial media een vraag stelt, gebruiken we deze gegevens om uw vraag te beantwoorden. Lees hierover meer onder titel 4.1;  
 • Verder kunnen we bovenstaande gegevens ook gebruiken om inzicht te krijgen in onze reputatie op de markt, om trends in de markt te detecteren, om inzicht te krijgen in de interesses van de personen die contact met ons opnemen via onze social media pagina’s, om inzicht te krijgen in de reputatie van onze merken, om social media posts en campagnes, zoals gerichte advertenties, te plaatsen en de effectiviteit daarvan te analyseren. Het uitvoeren van statistische analyses doen we op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze campagnes op sociale media te verbeteren; 
 • We vragen uw toestemming voor het verzamelen en de doorgifte van uw persoonsgegevens met het oog op het vertonen van gerichte advertenties op sociale media platforms. U kan uw toestemming steeds intrekken zoals beschreven in de cookieverklaring. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk met de sociale media platforms voor (het verzamelen en de doorgifte van uw persoonsgegevens met het oog op het vertonen van gerichte advertenties op sociale media platforms. Ter info: op het gebruik van de social media platforms zijn de privacyverklaringen van de betreffende platforms van toepassing; 
 • Daarnaast zijn op onze website buttons opgenomen om pagina’s van onze website te kunnen delen op social media (facebook, pinterest, twitter,...). Het delen van berichten op deze social media wordt mogelijk gemaakt door een code die door deze social media platforms zelf wordt aangeleverd. Door middel van die code wordt een cookie geplaatst indien u toestemming geeft voor het plaatsen van de cookie. Aan de hand van deze cookies wordt informatie verzameld. Wijzelf verkrijgen en gebruiken deze informatie niet.Lees de privacyverklaringen van de social media platformen om te weten wat zij met deze informatie doen. 

5. Delen we uw gegevens? 

We verkopen in geen geval uw persoonsgegevens aan derden.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening en de uitvoering van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden, is het wel mogelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met: 

 • Dienstverleners die ten behoeve van ons en in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken (zoals bv. datacenters, administratieve dienstverleners, IT Service Providers, drukkerijen, marketingbureaus, mailingbureaus, websitebouwers, bezorgdiensten,...).  
 • Betalingsdienstverlener (bv.Mollie) die als afzonderlijke verantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u een product bestelt op onze website en door middel van het gebruik van Mollie betaalt. Mollie is voor de verwerking van uw gegevens bij gebruik van de betaaldienst Mollie afzonderlijk verantwoordelijk. Indien u meer wil weten over hoe Mollie uw gegevens verwerkt, kan u de privacyverklaring van Mollie raadplegen op volgende website: https://www.mollie.com/be/privacy. 
 • De franchisenemers die als zelfstandige ondernemer een Aveve winkelpunt uitbaten. Zo kunnen wij bepaalde persoonsgegevens delen met een franchisenemer bijvoorbeeld ter afhandeling van een vraag of klacht specifiek gericht aan een zelfstandig Aveve winkelpunt, om u toe te laten een besteld product af te halen in een door u gekozen zelfstandig Aveve winkelpunt,....  De franchisenemers zijn afzonderlijk verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens die zij uitvoeren. Als gevolg hiervan zijn zij zelf verantwoordelijk voor de naleving van de regels op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Als u hier vragen over heeft, raadpleeg dan hun privacyverklaring of neem  rechtstreeks contact met hen op. 

Uw persoonsgegevens kunnen we ook delen met vennootschappen binnen de groep waartoe Aveve behoort, zijnde de groep Arvesta. Dit om de klanten- en leveranciersadministratie te centraliseren. Welke vennootschappen dat zijn, kan u lezen op www.arvesta.eu. Ook in het kader van een fusie, overname, (partiële) splitsing of enige andere bedrijfstransactie kunnen we uw gegevens delen met en overdragen aan de derde partij (bv. koper, opslorpende vennootschap,...) die betrokken is bij deze bedrijfstransactie. Tevens in een eventuele voorafgaande fase kunnen wij als onderdeel van een onderzoek met betrekking tot het (uitvoeren) van dergelijke transactie uw gegevens delen met de betrokken derde en/of hun adviseurs. In dergelijk geval zorgen wij er steeds voor dat wij enkel de gegevens overmaken die relevant en noodzakelijk zijn voor het onderzoek. Deze doorgiftes doen wij op basis van het gerechtvaardigd belang omdat de derde partij aan de hand van de verkregen gegevens de bedrijfsactiviteiten en de algemene werking van de onderneming kan verderzetten. Verder laat dit laatstgenoemde ook toe om de lopende overeenkomsten met klanten, leveranciers,... verder te zetten. 

Verder kunnen geschillen en andere incidenten er bovendien toe leiden dat uw persoonsgegevens in uitzonderlijke omstandigheden worden gedeeld met de politie en andere gerechtelijke instanties. Ook onder andere advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken zullen toegang kunnen krijgen tot een gedeelte van uw persoonsgegevens wanneer dat voor hen nodig is om ons bij te staan bij het behandelen van een dossier, het uitvoeren van projecten, enz… 

6. Geven we uw gegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte? 

Het is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening en de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten mogelijk dat bepaalde gegevens worden doorgegeven naar of bewaard in landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Die overdracht kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd via dienstverleners zoals IT dienstverleners die buiten het grondgebied van de EER zijn gevestigd of middels een server die zich buiten dit grondgebied bevindt. Als dat het geval is nemen wij steeds de passende maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. 

7. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens? 

Bij Aveve nemen we de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Daarom ondernemen wij de nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo slaan we de door u verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. 

8. Hoe kan u ons een vraag stellen of uw rechten uitoefenen? 

8.1 Welke rechten heeft u? 

U heeft op elk moment het recht om kosteloos inzage te vragen in de persoonsgegevens die we van u verwerken en deze te laten verbeteren of wissen indien deze foutief, ongepast, verouderd of onvolledig zijn. Uheeft in bepaalde gevallen ook het recht om ons te verzoeken om tijdelijk uw persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.

Tot slot heeft u op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van aan u persoonlijk geadresseerde direct marketing per post en per e-mail (waaronder bv. de nieuwsbrieven). 

8.2 Hoe kan u uw rechten uitoefenen? 

U kan uw verzoek indienen via ons contactformulier op de website, per e-mail via info@avevewinkels.be of per post via: AVEVE Retail Service Desk – privacy, Philipssite 5, bus 3, 3001 Leuven, België. 

Dit verzoek moet het volgende bevatten: volledige naam, adres, e-mailadres en een duidelijke beschrijving van uw verzoek. Er kan u bijkomende informatie gevraagd worden om het voorwerp van uw vraag zo nodig beter te kunnen afbakenen of om uw identiteit te bevestigen in geval van redelijke twijfel hierover. Dit laatste is belangrijk om te vermijden dat vreemden misbruik zouden maken uw gegevens door er bijvoorbeeld inzage in te vragen. 

Wij hebben één maand de tijd om uw verzoek te beantwoorden. Houdt er rekening mee dat deze periode begint te lopen wanneer wij uw gedateerd en ondertekend verzoek schriftelijk per post, elektronisch hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan uw verzoek. 

U kan ook altijd zelf via uw  online MyAveve accountuw persoonsgegevens raadplegen en wijzigen. Ook kan u via uw profiel uw communicatievoorkeuren wijzigen (bv. in- of uitschrijven voor nieuwsbrieven).  

Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op met ons. Op die manier kunnen wij samen metu bekijken hoe we u alsnog tegemoet kunnen komen. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor Belgische klanten is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit en voor Nederlandse klanten is dit de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens en ook de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Over het algemeen geldt dat u een klacht kan indienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. 

9. Wijzigingen in deze verklaring 

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum. Indien wij aanzienlijke wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring waardoor onze privacy praktijken in wezenlijk opzicht veranderen, kunnen we u hiervan ook op andere wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen of een mededeling op onze website te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden.

Actievoorwaarden

Actie geldig van tot en met