FR|ENG
Je bent hier: Home  > Over AVEVE > Geschiedenis Printvriendelijke afdruk

Van A.V.V. tot Groep AVEVE

Van plaatselijke boerengilde tot netwerk van aankoopafdelingen

Op het einde van de 19de eeuw heeft België, hoewel het tot de meest geïndustrialiseerde landen van de wereld behoort, nog steeds een sterk agrarische basis. Meer dan een derde van de bevolking is in de landbouw en aanverwante sectoren tewerkgesteld en zowat twee derden van het grondgebied is landbouwgrond.

In tegenstelling tot de situatie bij de ambachtslui en arbeiders, bestaat er bij de boeren helemaal geen traditie inzake beroepsvereniging en belangenbehartiging. Het is pas onder druk van de sterk om zich heen grijpende crisis en sterk geïnspireerd door de Duitse hervormer Friedrich Wilhelm Raiffeisen dat vanaf 1885 plaatselijk coöperatieve samenwerkingsverbanden worden opgezet.
Zo richt pastoor Mellaerts, zelf zoon van Hagelandse smid, in 1887 in het Kempense Heist-Goor een aankoopcoöperatie op binnen zijn ‘boerengilde’.

De ontmoeting tussen priester Mellaerts en de hoogleraar en volksvertegenwoordiger Joris Helleputte en diens schoonbroer volksvertegenwoordiger Franz Schollaert leidt in 1890 tot de oprichting van de 'Belgische Boerenbond', die de boeren overal te lande aanmoedigt zich in boerengilden te verenigen onder de koepel van de 'Boerenbond van Leuven'.
De plaatselijke aankoopafdelingen worden vanaf 1895 geleid door zaakvoerders die door de lokale boerengilden aangesteld worden.

Vanuit deze boerengilden komt de vraag naar een centraal geleide aankoopdienst. Zo wordt binnen de Boerenbond-organisatie in 1891 de ‘Verbruikscommissie’ opgericht. De plaatselijke aankoopafdelingen kunnen vrijblijvend bestellen bij die Verbruikscommissie, die hun bestellingen aan een betrouwbare handelaar doorspeelt. Deze moet zelf zorgen voor de levering. De betaling verloopt rechtstreeks tussen de plaatselijke aankoopafdeling en de handelaar.

De Verbruikscommissie trekt vanaf september 1894 meer verantwoordelijkheid naar zich toe. Naast de aankoop van grondstoffen, legt ze ook contracten voor grote volumes vast, regelt ze de leveringen ter plaatse en neemt ook de betaling op zich. Bovendien wordt voortaan de aangekochte koopwaar systematisch gecontroleerd, om de kwaliteit te waarborgen en vervalsing tegen te gaan.

1901: de NV A.V.V. wordt geboren

Omdat het voor verenigingen bij wet verboden is handel te drijven, wordt de Verbruikscommissie in januari 1901 omgevormd tot de ‘NV Aan en Verkoopvennootschap van de Belgische Boerenbond’. Hiermee krijgen de aankoopafdelingen een eigen juridische structuur.

Groei na Wereldoorlog I

De oorlogsjaren zijn een moeilijke periode voor A.V.V. De aanvoer van grondstoffen bijna volledig stil en de omzet van A.V.V. loopt sterk terug.
De alsmaar verbeterende landbouwconjunctuur vanaf de jaren 1920 en het einde van de dirigistische landbouwpolitiek van de oorlogsjaren, hebben ertoe bijgedragen dat de omzet van A.V.V. opnieuw jaarlijks stijgt.

A.V.V. speelt in op de groeiende landbouwmarkt en over het ganse land worden gewestelijke en plaatselijke magazijnen opgericht. Zo beschikt A.V.V.in 1929 over 190 gewestelijke en plaatselijke magazijnen.

In 1923 wordt in Merksem een veevoederfabriek geopend die in 1926 al wordt uitgebreid. In dezelfde periode bouwt A.V.V. haar activiteiten uit met een zuivelveiling in Hasselt en een botermijn in Brussel.

Van de ene crisis naar de andere

Na de beurscrash van New York in 1929, waarna ook menige Belgische bank over de kop ging, gaat in maart 1935 ook de Middenkredietkas, de spaarkas van de Boerenbond, ten onder. De ontgoocheling bij de boeren is groot en de financiële moeilijkheden van de Middenkredietkas remmen ook de verdere ontwikkeling van A.V.V. af. Bovenop de jaarlijkse vergoeding die aan de Boerenbond wordt uitgekeerd, wordt beroep gedaan op A.V.V. en ABB om de schulden van de Middenkredietkas te vereffenen. Deze gebeurtenissen zijn de redenen waarom jarenlang weinig kan geïnvesteerd worden in nieuwe initiatieven.

In de loop van 1939 doemt reeds een nieuw spookbeeld op: Wereldoorlog II. A.V.V. ondervindt tijdens de oorlogsjaren veel hinder, vooral omwille van de door de bezetter strak geleide economie.
Na de oorlog kan A.V.V. eindelijk opnieuw werk maken van het uitbouwen van de eigen organisatie.

Een nieuw gelaat voor A.V.V.

Vanaf 1950 wordt stilaan duidelijk dat de positie van de landbouw en zijn plaats in de maatschappij grondig is veranderd als gevolg van de verdere industrialisering en de toenemende specialisatie en mechanisatie in de landbouw. Omwille van de toenemende concurrentie moet A.V.V. mee evolueren en een nieuwe invulling geven aan de rol en positie van de zaakvoerder.

Tevens heeft A.V.V zich tot doel gesteld de landbouwproducten van haar klanten-boeren te helpen vermarkten. In 1959 wordt het kippenverwerkingsbedrijf AVES opgericht en in 1966 het verwerkings- en distributiebedrijf voor diepvriesproducten Covee. De eierveiling in Berbroek wordt in 1965 vernieuwd en in 1968 wordt een productievestiging voor zuivelproducten geopend in Klerken. Vanaf 1970 worden de plaatselijke zaadhuizen uitgebouwd tot ‘huis- en tuincentra’: het eerste tuincentrum opent in Kampenhout.

Om de positie in de agrarische markt te verstevigen, wordt er ook verder in geïnvesteerd. In 1964 wordt de veevoederfabriek in Merksem gemoderniseerd en in 1969 start de bouw van een tweede veevoederfabriek in Aalter. In 1966 wordt in Landen een receptie- en trieerstation voor granen opgericht.

A.V.V. verruimt haar gezichtsveld

 De tendens naar minder, maar steeds grotere landbouwbedrijven is reeds langer duidelijk, maar manifesteert zich sterker dan voorheen vanaf het begin van de jaren ’70 met het 'plan Mansholt'. Als toeleveringsbedrijf aan veel kleinere klanten ondervindt A.V.V. op korte termijn de gevolgen hiervan.

A.V.V. wil dus haar gezichtsveld verruimen en laat zich halfweg de jaren ’70 in met overnames en participaties in landbouwgerelateerde bedrijven. Zo wordt in 1981 Cofabel gekocht, de invoerder en distributeur van de John Deere-landbouwmachines voor de Belgische markt.

Naar een eigen identiteit

 In 1976 worden de aankoopafdelingen losgekoppeld van de Boerenbondstructuur en in 1990 volgt de omvorming van deze aankoopafdelingen tot de huidige klantenkringen van AVEVE.

Het streven naar een eigen identiteit in 1984 – tot dan toe voerde A.V.V. nog ‘Boerenbond’ als merk voor veevoeders en andere producten – leidt in dat jaar tot een wijziging van de naam in ‘AVEVE’. Vanaf 1985 worden inspanningen gedaan om de nieuwe naam en het nieuwe logo als insigne overal uit te dragen, zowel op de gevels van de bedrijfsgebouwen, de bulkwagens en andere voertuigen, de verpakkingen, en ook bij de zaakvoerders.

Voor 1988 wordt AVEVE gekenmerkt door een focus op de basisactiviteiten veevoeding, plantenvoeding en zaden, en een sterk gecentraliseerde structuur. Vanaf het begin van de jaren ’90 richt AVEVE zich op de kernactiviteiten veevoeding, plantenbescherming, plantenvoeding en zaden waarbij de directe verkoop aan de boer centraal staat. Tegelijk wordt ook de rol van de zaakvoerder herzien: voortaan is hij binnen de franchiseketen de laatste schakel in het verkoopapparaat van AVEVE.

AVEVE, waar het om groei gaat !

 In 1987 wordt de NV Hermoo in Sint-Truiden overgenomen, de specialist en marktleider inzake gewasbescherming in de fruitteelt. Een jaar later worden de NV Scoriethom in Geel en de SA Brichart
in Wallonië overgenomen.

In 1989 worden Hydroplan, een installatiebedrijf voor hydrocultuur in Sint-Katelijne-Waver en Servagri, actief in het vermeerderen van plantaardappelen in Doornik, overgenomen. Tevens wordt een minderheidsbelang genomen in Varofruit (fruitbereidingen) in Herk-de-Stad.

Als in 1991 de onderneming Safatel BV in Nederland wordt gekocht, beschikt AVEVE over haar eerste dochtervennootschap buiten België. In hetzelfde jaar worden Hydroplan en Verenigde Tuinbouwers (VT) gefuseerd tot Hortiplan.

In 1993 wordt het Noord-Franse veevoederbedrijf Sabé in Saint-Omer overgenomen. In datzelfde jaar verwerft AVEVE ook een participatie in de industriële bakkerij Quintens Bakeries met vestigingen in Zolder, Diest en Morlanwelz.

In 1994 wordt het begrip ‘werkmaatschappij’ ingevoerd als verzamelnaam zowel van bedrijfseenheden als filialen en dochtervennootschappen.

De groei van AVEVE zet zich voort met de overname in 1995 van Huntjens BV, een toeleverancier van de fruitteelt in Nederlands Limburg en vandaag geleid vanuit Hermoo.

Naast de talrijke acquisities blijft AVEVE in deze periode ook op organische wijze verder groeien.

Filialisering: AVEVE wordt Groep AVEVE

 Naast een groeistrategie wordt in 1995 ook een filialiseringsstrategie ingezet. Zo wordt de vroegere bedrijfseenheid Landbouwuitrusting verzelfstandigd tot NV Conitec. Later dat jaar wordt de zuivelactiviteit gefilialiseerd tot AVEVE Zuivel NV en op 1 januari 1996 wordt de werkmaatschappij Engineering verzelfstandigd tot Industrial Systems NV, later Ensysta NV. Ook de eierverwerking en de verkoop van zuivelproducten voor de consumentenmarkt worden verzelfstandigd respectievelijk als Ovofood NV en Avolac NV.

In 1996 versterkt AVEVE haar positie op de Waalse markt met de overname door Brichart van de groothandel Sadzot, terwijl AVEVE zelf de groep Lebrun uit Doornik overneemt met vestigingen in Henegouwen en Waals-Brabant. Dat jaar verwerft Covee via de acquisitie van Frice 2000 een dertigtal verkooppunten voor diepvriesproducten in Wallonië.

In 1998 neemt Brichart de groothandel Ets. Lottin in de Luikse Weidestreek over.

Door de maatregelen die zowel in eigen land en ook in het buitenland worden genomen ten overstaan van Belgische producten als gevolg van de dioxinecrisis die België teisterde in 1999, lijdt de Groep AVEVE grote schade, vooral in haar eier- en zuivelverwerkingsactiviteiten en pluimveevoederactiviteiten.

Verder groeien in een nieuwe eeuw

 In 2000 verwerft AVEVE de groep Spoormans, actief in de braadkippensector in België, Frankrijk en Nederland. Bij Conitec realiseert het management een ‘management buy-out’ voor de activiteit ‘constructies’. Om de marktpenetratie in België te verhogen wordt Fagadis SA opgericht, een nieuwe werkmaatschappij die de producten van John Deere in de vrije gebieden in Wallonië zal commercialiseren. Vandaag verdeelt ze ook de tuinbouwmachines en machines van John Deere voor golf en park.

Door de opeenvolgende acquisities groeit de groep AVEVE van een 35-tal werkmaatschappijen in 1995 tot een 60-tal werkmaatschappijen in 2000 en realiseert de groep dat jaar een jaar omzet van 868 miljoen euro (35 miljard BEF) met 2.750 medewerkers.

In 2001 neemt Brichart het handelsfonds van de groothandel Ets. Robert in Hannuit over. In 2002 wordt Wal.Agri SA opgericht, de overkoepelende holding voor de Waalse werkmaatschappijen Brichart, Lebrun en Lottin en hun dochterbedrijven. Wal.Agri verwerft datzelfde jaar de aandelen van het in de Luikse haven gelegen stockagebedrijf Silos de la Meuse.

In 2003 verwerft Lebrun het handelsfonds van de Ets. Debusschere, een groothandel in land- en tuinbouwproducten in Rebecq.

In 2004 verwerft AVEVE de meerderheid in Lannoo-Martens, specialist in paardenvoeders, met een productiesite in Erpe-Mere.

Desinvesteren om te investeren in de kernactiviteiten

 In de voorbije jaren heeft de groep AVEVE ook een aantal activiteiten en werkmaatschappijen gedesinvesteerd om zich volledig en exclusief te kunnen toeleggen op haar kerntaken. Telkens is daarbij een overnemer gezocht die de vroegere werkmaatschappij van AVEVE meer kansen kan bieden.

Zo wordt in de periode 2004-2008 een koper gevonden voor de werkmaatschappijen AVEVE Zuivel en Covee, beide in 2005, en in 2006 voor Ensysta en Quintens Bakeries.

Met de opkomst van de biobrandstoffen beslist AVEVE in 2005 om samen met haar Waalse dochtervennootschap Wal.Agri, Vanden Avenne Izegem en de Alcogroup een bedrijf op te richten voor de productie van bio-ethanol, Alco Bio Fuel, dat in de Gentse kanaalzone gevestigd is. In de sector van de graszaadvermeerdering wordt Pregras in Gistel overgenomen.

AVEVE wil haar positie in de distributie van plantenvoeding en plantenbescherming in West- en Oost-Vlaanderen versterken en koopt einde 2005 de aandelen van de groep Sanac en verwerft het merk Osmo®.

Een belangrijke acquisitie doet AVEVE in 2008 met een meerderheidsbelang in de groep Dumoulin, toen met 400.000 ton de nr. 4 in de Belgische veevoedermarkt, met vestigingen in Kortrijk, Moorslede, Kerkhove, Seilles en Hombourg.

Hermoo koopt in 2008 het handelsfonds van de groothandel Thiry en Lebrun neemt in 2009 de aandelen over van de handelaar Delbecque in Spiere-Helkijn aan de Schelde.

In 2010 neemt AVEVE een meerderheidsbelang in Ets. Rigaux, een toeleveraar van zaden en gewasbeschermingsmiddelen. Dumoulin koopt de handelsfondsen van Callewaert en WECO en Lebrun verwerft de aandelen van handelaar Voets.

Wal.Agri neemt in 2011 een belang in de groep Pomagro, actief in de plantenvoeding. AVEVE verwerft in het Duitse Mannheim de productiesite van veevoederproducent Muskator. In juli 2012 verwerft AVEVE de aandelen van Voeders Dick uit Staden en versterkt op die manier haar positie in de veevoedersector in België.

Maar de Groep AVEVE wil ook groeien in de markt van hobbyvoeders. In maart 2014 neemt zij een 50%-participatie in Natural Granen, dé specialist in duivenvoeders. In januari 2015 breidt de Groep AVEVE haar activiteiten in de hobbymarkt verder uit met de overname van het Nederlandse Arie Blok Animal Nutrition, producent van speciaalvoeders van 'muis tot olifant'.

Onze Waalse subholding Wal.Agri versterkt zich in het voorjaar van 2015 op de Noord-Franse markt door een meerderheidsbelang te nemen in Avenir Agro, een toeleverancier aan de landbouw in de regio Lotharingen en omstreken. AVEVE Veevoeding investeert in de markt van de veehouderijproducten met een participatie in Agro Logic, een West-Vlaamse onderneming gespecialiseerd in de toelevering van hoogwaardige veeteeltbenodigdheden aan de landbouw.

Als specialist in de vleeskippensector verwerft Willem Spoormans NV een participatie in het Nederlandse bedrijf Moonen & Wagemans Kuikenbroeders. Op die manier versterken zij zich in de markt van de eendagskuikens. Beide bedrijven kunnen kennis uitwisselen met het oog op de optimalisatie van broedresultaten en kuikenkwaliteit, en naar een verbetering van de broedeiplanning streven.

Om haar verdere groei in België en in de buurlanden te kunnen realiseren heeft AVEVE Zaden haar productie-eenheid voor gecertificeerd zaaigraan in Landen helemaal vernieuwd. Dankzij deze nieuwe investering en een ‘state of the art’-infrastructuur, kan AVEVE Zaden de referentie blijven voor de toelevering van gecertificeerde zaden en zaaigranen aan de Belgische land- en tuinbouwer.  

Marktleiderschap blijven versterken

In 2011 vierde AVEVE haar 110-jarig bestaan. Vandaag is de groep AVEVE met een 60-tal werkmaatschappijen actief in België en de omliggende landen.

De Groep AVEVE wil op een rendabele manier haar marktleiderschap in de toelevering aan de land- en tuinbouw in België en aangrenzende regio’s verder versterken.
Ter ondersteuning van die toeleveringsactiviteiten wil AVEVE, waar dat nodig is, een actieve rol spelen in de commercialisering van landbouwproducten.
AVEVE wil de deskundigheid die ze in de land- en tuinbouwsector verworven heeft ook valoriseren in de consumenten markt en in internationale nichemarkten.

De Groep AVEVE is vandaag een netwerk van innoverende en performante werkmaatschappijen die maximale klantentevredenheid nastreven. Met haar goed opgeleide en geëngageerde medewerkers willen de werkmaatschappijen en de Groep AVEVE, mede door optimale benutting van onderlinge synergiën, dé referentie bij uitstek zijn zowel in de agrarische- als in de consumentenmarkt.

 
Tuin    Dier
Bakplezier
Andere AVEVE sites
AVEVE Actueel
Agenda
©2017 AVEVE NV, Aarschotsesteenweg 84, 3012 Wilsele (Leuven), België - Tel. +32 16 24 26 26 - Fax +32 16 24 28 82 | BTW-BE-0403-552-464 | Disclaimer