FR|ENG
Je bent hier: Home  > Disclaimer NL Printvriendelijke afdruk

Disclaimer

Algemeen

Op de toegang tot en het gebruik van deze website van de Groep AVEVE zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing.

Inhoud

Deze website heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over de Groep AVEVE en haar werkmaatschappijen.

De informatie op deze website is te goeder trouw samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. AVEVE sluit evenwel iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden en onvolledigheden, alsmede voor de eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is. De Groep AVEVE is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze AVEVE-website.

Noch de Groep AVEVE noch haar werkmaatschappijen noch de staf, medewerkers of agenten van de Groep AVEVE of haar werkmaatschappijen zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

De Groep AVEVE neemt absoluut geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van websites, waarop u via een link op de AVEVE-site terechtkomt.

De Groep AVEVE kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

Auteursrechten en handelsmerken

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van de Groep AVEVE en haar werkmaatschappijen of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten)) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Verveelvoudigingen mogen niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd of opgenomen in andere werken, publicaties of websites.

Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is/zijn de Groep AVEVE en/of haar werkmaatschappijen hetzij rechthebbende hetzij licentienemer.

Zonder toestemming van AVEVE is het niet toegestaan een link naar deze site te leggen of ze ter beschikking te stellen op een netwerk.

Persoonlijke informatie

De informatie die tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door de Groep AVEVE aangewend bij controle van en toezicht op haar website, alsmede bij de verdere ontwikkeling ervan.
De van u ontvangen gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en uw individuele gegevens worden nooit aan derden buiten de Groep AVEVE ter beschikking gesteld.

Akkoord

Gebruikers van deze website verklaren zich impliciet akkoord met de inhoud van deze disclaimer. 

AVEVE NV

Tiensevest 132
B-3000 Leuven
BTW BE 0403.552.464
tel. 016 24 26 26
fax 016 79 67 17

 
Tuin    Dier
Bakplezier
Andere AVEVE sites
AVEVE Actueel
Agenda
© 2016 AVEVE NV, Tiensevest 132, 3000 Leuven, België - Tel. +32 16 24 26 26 - Fax +32 16 24 26 09 | BTW-BE-0403-552-464 | Disclaimer